Περιήγηση: τόναλντ Τραμπ

Ανακοινώσεις
Το ΚΚΕ καταγγέλλει την απόφαση των ΗΠΑ να αναγνωρίσουν ως ισραηλινό έδαφος τα κατεχόμενα συριακά υψώματα του Γκολάν 

Το ΚΚΕ καταγ­γέλ­λει την από­φα­ση του Προ­έ­δρου των ΗΠΑ, Ντό­ναλντ Τραμπ «να ανα­γνω­ρί­σει ως ισραη­λι­νά εδά­φη τα κατε­χό­με­να συρια­κά υψώματα…