Περιήγηση: Τόνγκα

Διεθνή
Έκρηξη ηφαίστειου στην Τόνγκα: Τουλάχιστον τρεις θάνατοι και καταστροφές σε απομακρυσμένα νησιά

Η κυβέρ­νη­ση της Τόν­γκα επι­βε­βαί­ω­σε ότι υπάρ­χουν τρία θύμα­τα στην πρώ­τη επί­ση­μη ενη­μέ­ρω­σή της από την ηφαι­στεια­κή έκρη­ξη του Σαββάτου…

Επικαιρότητα
Έφτασε και στη χώρα μας το κρουστικό κύμα από την έκρηξη του ηφαιστείου της Τόνγκα στον Ειρηνικό

Πολ­λοί μετε­ω­ρο­λο­γι­κοί σταθ­μοί του δικτύ­ου του Εθνι­κού Αστε­ρο­σκο­πεί­ου Αθη­νών-meteo κατέ­γρα­ψαν τη δια­κύ­μαν­ση της ατμο­σφαι­ρι­κής πίε­σης που σχε­τί­ζε­ται με την έκρηξη…