Περιήγηση: Τόποι εξορίας

Θέατρο
44ο Φεστιβάλ ΚΝΕ: Από την πολιτιστική δημιουργία στον Αϊ-Στράτη — Μακέτες θεατρικών παραστάσεων (Φωτό και μαρτυρία Γ. Φαρσακίδη)

… Μετά τη Μακρό­νη­σο, με τον ερχο­μό μας στον Αϊ-Στρά­τη, το καλο­καί­ρι του 1950, αρχί­ζουν οι πολύ­μορ­φες ψυχα­γω­γι­κές, πολι­τι­στι­κές εκδηλώσεις…