Περιήγηση: Υγειονομικοί

Ανακοινώσεις
Θεσσαλονίκη: Αντί να κάνουν προσλήψεις υγειονομικών, ανακυκλώνουν το ελάχιστο αποδεκατισμένο προσωπικό!

«Επό­με­νη πρά­ξη του ίδιου εγκλη­μα­τι­κού της έργου» χαρα­κτη­ρί­ζει η ΤΟ Υγεί­ας της ΚΟ Κεντρι­κής Μακε­δο­νί­ας την μετα­κί­νη­ση προ­σω­πι­κού από δημόσια…

Προτεινόμενο
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ
Featured Video Play Icon
Απρόκλητη επίθεση των ΜΑΤ ενάντια στους υγειονομικούς έξω από το υπουργείο Υγείας (BINTEO — ΦΩΤΟ)

Την απρό­κλη­τη επί­θε­ση των δυνά­με­ων των ΜΑΤ δέχτη­καν οι εργα­ζό­με­νοι στα δημό­σια νοσο­κο­μεία, στο πλαί­σιο της κινη­το­ποί­η­σης που πραγ­μα­το­ποί­η­σαν σήμερα…

Προτεινόμενο
Δυναμική συγκέντρωση υγειονομικών στο υπ. Υγείας απαιτώντας την ουσιαστική ενίσχυση του δημόσιου συστήματος Υγείας

Την ουσια­στι­κή ενί­σχυ­ση του δημό­σιου συστή­μα­τος Υγεί­ας, επί­τα­ξη ιδιω­τι­κών μονά­δων και μαζι­κές προ­σλή­ψεις για­τρών — νοση­λευ­τών ζητούν οι νοσο­κο­μεια­κοί γιατροί…

Ατέχνως
Η φωνή της διεκδίκησης και του αγώνα ακούστηκε για άλλη μια φορά δυνατά σήμερα από τους υγειονομικούς

Η φωνή της διεκ­δί­κη­σης και του αγώ­να ακού­στη­κε για άλλη μια φορά δυνα­τά σήμε­ρα με την 24ωρη πανελ­λα­δι­κή πανυ­γειο­νο­μι­κή απεργία…

Προτεινόμενο
Βίαιη επίθεση της κυβέρνησης ΝΔ κατά των υγειονομικών — Τραυματίστηκε ο Ηλίας Σιώρας (ΒΙΝΤΕΟ-ΦΩΤΟ)

Ούτε ο αστυ­νο­μι­κό κλοιός κατά­φε­ρε να ανα­χαι­τί­σει την απο­φα­σι­στι­κή στά­ση των υγειο­νο­μι­κών, στην Αίγλη του Ζαπ­πεί­ου για να εμπο­δί­σει την πορεία…