Περιήγηση: Υδρογονάνθρακες

Κοινωνία
Εξόρυξη υδρογονανθράκων: Οι επιπτώσεις της στην Ελλάδα και ειδικά στην Ήπειρο

ΜΑΖΙΚΟ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΕΞΟΡΥΞΗ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ Αντα­πο­κρι­νό­με­νοι μαζι­κά σε πρό­σκλη­ση της «Ηπει­ρω­τι­κής συσπεί­ρω­σης» για την ΠΣΕ, πολλοί…