Περιήγηση: Υεμένη

Διεθνή
Υεμένη: Φόβος για χιλιάδες νεκρούς καθημερινά εξαιτίας του αποκλεισμού — 2,5 εκ. άνθρωποι δεν έχουν πρόσβαση σε καθαρό νερό

Μια έρευ­να χρη­μα­το­δο­τού­με­νη από τις ΗΠΑ προει­δο­ποί­η­σε ότι χιλιά­δες Υεμε­νί­τες θα πεθαί­νουν καθη­με­ρι­νά, αν ο υπό τη Σαου­δι­κή Αρα­βία συνασπισμός…