Περιήγηση: Υπάρχει θεός;

Επικαιρότητα
Αν υπήρχε θεός…

Γρά­φει ο Τρια­ντά­φυλ­λος  Μπα­λω­μέ­νος || Σε κάθε κατα­κλυ­σμιαία δυστυ­χία  κάθε λαού, “…του Θεού είναι η τιμω­ρία…” ψελ­λί­ζει  η θνή­σκου­σα φωνή…