Περιήγηση: υπερβάλλουσα θνησιμότητα

Διεθνή
Η Πανδημία στον Κόσμο: Μεγάλοι οι κίνδυνοι από τη μείωση της καραντίνας στις πέντε μέρες

Καθώς η μετάλ­λα­ξη «Όμι­κρον» εξα­κο­λου­θεί να εξα­πλώ­νε­ται ταχύ­τα­τα, τρο­φο­δο­τού­με­νη και από τα «πρω­τό­κολ­λα» υπερ­με­τά­δο­σης, επι­στη­μο­νι­κές έρευ­νες συνε­χί­ζουν να δεί­χνουν ότι…