Περιήγηση: Υπερδνειστερία

Διεθνή
Ιμπεριαλιστικός πόλεμος: Προβοκάτσια κατά της Υπερδνειστερίας από την Ουκρανία και τη Μολδαβία καταγγέλλει η Μόσχα

Η Μόσχα σήμε­ρα κατήγ­γει­λε τον σχε­δια­σμό προ­βο­κά­τσιας από την Ουκρα­νία κατά της Υπερ­δνει­στε­ρί­ας, την υπο­στη­ρι­ζό­με­νη από τη Ρωσία απο­σχι­σθεί­σα περιοχή…

Διεθνή
Υπερδνειστερία: «Στο κόκκινο» η ένταση στην περιοχή — Ανησυχία για επέκταση του πολέμου

Το Κρεμ­λί­νο παρα­κο­λου­θεί στε­νά τα γεγο­νό­τα στην απο­σχι­σθεί­σα από την Μολ­δα­βία φιλο­ρω­σι­κή περιο­χή της Υπερ­δνει­στε­ρί­ας δήλω­σε σήμε­ρα ο εκπρό­σω­πος του…