Περιήγηση: Υπηρέτριες

Διεθνή
Υπηρέτριες, δούλες στις ορέξεις των αφεντικών, καταλήγουν στον καταψύκτη ή στην κρεμάλα…

Γρά­φει ο Πάνος Αλε­πλιώ­της //  Sarah Balabagan και Flor Contemplacion. Δύο νέες γυναί­κες, υπη­ρέ­τριες από τις Φιλιπ­πί­νες που αντι­στά­θη­καν στον Εργο­δό­τη- Αφε­ντι­κό τους…