Περιήγηση: Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

Πολιτισμός
Θράσος από την υπουργό πολιτισμού: Χαρακτήρισε «φιέστα» την απεργία των εργαζόμενων!

Με θρα­σύ­τα­τες δηλώ­σεις απά­ντη­σε η υπουρ­γός πολι­τι­σμού Μυρ­σί­νη Ζορ­μπά στις σημε­ρι­νές κινη­το­ποι­ή­σεις των εργα­ζό­με­νων στο υπουρ­γείο και του Συλ­λό­γου Ελλήνων…