Περιήγηση: υπουργείο πολιτισμού

Πολιτισμός
Σε πείσμα του υπουργείου Πολιτισμού: Πεντέμιση ώρες μουσική Τσαϊκόφσκι, Σοστακόβιτς και Προκόφιεφ (AUDIO)

Σε πεί­σμα των «απο­λί­τι­στων» του ελλη­νι­κού υπουρ­γεί­ου Πολι­τι­σμού που απο­φά­σι­σαν να επι­βάλ­λουν κυρώ­σεις στην Τέχνη, απα­γο­ρεύ­ο­ντας κάθε τι που σχετίζεται…

Επικαιρότητα
Πλημμύρισε η… «τσιμεντωμένη» Ακρόπολη — Τεράστιες οι ευθύνες του Υπουργείου Πολιτισμού (ΒΙΝΤΕΟ)

Πριν ένα μήνα πλημ­μύ­ρι­σε ο αρχαιο­λο­γι­κός χώρος στα Μάλια, σήμε­ρα πλημ­μύ­ρι­σε η Ακρό­πο­λη (!!!) απο­κα­λύ­πτο­ντας ότι ο παγκό­σμιας ακτι­νο­βο­λί­ας αρχαιολογικός…

Επικαιρότητα
Το Ηρώδειο, ο Ρουβάς και η Mercedes: Δεν δόθηκε καμία άδεια λέει το υπουργείο Πολιτισμού

«Συγνώ­μη» ζήτη­σε ο τρα­γου­δι­στής Σάκης Ρου­βάς μετά τις δικαιο­λο­γη­μέ­νες αντι­δρά­σεις που πρό­κα­λε­σε για την δια­φή­μι­ση της Mercedes στο Ηρώ­δειο. Με…