Περιήγηση: Υπουργός Άμυνας

Επικαιρότητα
Στις ΗΠΑ ο υπουργός Άμυνας: Συναντήσεις για σχεδιασμούς που βαθαίνουν επικίνδυνα την εμπλοκή της Ελλάδας

Επί­ση­μη επί­σκε­ψη στις Ηνω­μέ­νες Πολι­τεί­ες πραγ­μα­το­ποιεί από σήμε­ρα Δευ­τέ­ρα 18 Ιού­λη ο υπουρ­γός Εθνι­κής Άμυ­νας, Νίκος Πανα­γιω­τό­που­λος, στο πλαί­σιο της…