Περιήγηση: Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών

Πολιτική
Σε ποιόν πλανήτη ζει ο υπουργός Μεταφορών Καραμανλής; «Υπήρξαν παραλήψεις αλλά το κράτος στάθηκε όρθιο»!!!

Σε νέα επί­πε­δα πήγε η κυβερ­νη­τι­κή προ­κλη­τι­κό­τη­τα έπει­τα από τις δηλώ­σεις του υπουρ­γού Υπο­δο­μών και Μετα­φο­ρών Κώστα Καρα­μαν­λή. Πιο συγκεκριμένα,…