Περιήγηση: Υποχρεωτικός εμβολιασμός

Διεθνή
Αυστρία: Εγκρίθηκε ο υποχρεωτικός εμβολιασμός — Πρόστιμα έως 3.600 ευρώ, πώς θα εφαρμόζεται το μέτρο

Η Αυστρία έγι­νε η πρώ­τη χώρα στην Ευρω­παϊ­κή Ένω­ση που κατέ­στη­σε υπο­χρε­ω­τι­κό τον εμβο­λια­σμό για όλους τους ενη­λί­κους. Παρα­μέ­νουν ωστόσο…

Πολιτική
Θ. Πλεύρης: Ανοιχτό το ενδεχόμενο για υποχρεωτικό εμβολιασμό στους 50+ και νέους περιορισμούς στους ανεμβολίαστους

Tο πλαί­σιο της υπο­χρε­ω­τι­κό­τη­τας που υπάρ­χει ως προς τους εμβο­λια­σμούς, καθώς επί­σης και ο χρό­νος που θα ισχύ­ουν τα πιστοποιητικά…

Διεθνή
Γερμανία: «Λογική» κρίνει την επέκταση του υποχρεωτικού εμβολιασμού το Ανώτατο Συμβούλιο Δεοντολογίας και Ηθικής

Λογι­κή θεω­ρεί το Ανώ­τα­το Συμ­βού­λιο Δεο­ντο­λο­γί­ας και Ηθι­κής την επέ­κτα­ση του υπο­χρε­ω­τι­κού εμβο­λια­σμού κατά της Covid-19 «σε ουσιώ­δη τμή­μα­τα του…

Προτεινόμενο
ΠΟΥ-Covid-19: Οι υποχρεωτικοί εμβολιασμοί είναι “απολύτως ύστατη λύση”

Οι υπο­χρε­ω­τι­κοί εμβο­λια­σμοί κατά του κορο­νοϊ­ού είναι «απο­λύ­τως ύστα­τη λύση», δήλω­σε σήμε­ρα σε δημο­σιο­γρά­φους ο περι­φε­ρεια­κός διευ­θυ­ντής του Παγκό­σμιου Οργανισμού…

Κοινωνία
ΣτΕ: Συνταγματικός ο υποχρεωτικός εμβολιασμός για ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό καθώς και πυροσβέστες της ΕΜΑΚ

Η Ολο­μέ­λεια του Συμ­βου­λί­ου έκρι­νε, σε διά­σκε­ψη, ότι είναι συνταγ­μα­τι­κός και σύμ­φω­νος με τις υπερ­νο­μο­θε­τι­κές δια­τά­ξεις ο υπο­χρε­ω­τι­κός εμβο­λια­σμός κατά…