Περιήγηση: Υποχρηματοδότηση Παιδεία

Επικαιρότητα
Με τους αγώνες μας σημαδεύουμε όσους μας στερούν το πανεπιστήμιο που έχουμε ανάγκη!

Οι φοι­τη­τές στεί­λα­με την προη­γού­με­νη βδο­μά­δα ένα ηχη­ρό μήνυ­μα στην κυβέρ­νη­ση μέσα από το μαζι­κό, μαχη­τι­κό συλ­λα­λη­τή­ριο των φοι­τη­τι­κών μας…