Περιήγηση: Υπόθεση Τζορτζ Φλόιντ

Διεθνή
Υπόθεση Φλόιντ: Οι εισαγγελείς θα ζητήσουν εξαιρετικά αυστηρές ποινές για τους κατηγορούμενους

Οι εισαγ­γε­λείς σκο­πεύ­ουν να ζητή­σουν να επι­βλη­θούν στους αστυ­νο­μι­κούς που κατη­γο­ρού­νται για τον φόνο του Αφρο­α­με­ρι­κα­νού Τζορτζ Φλόιντ στη Μινεάπολη…