Περιήγηση: Υπόθεση Τζορτζ Φλόιντ

Ανακοινώσεις
Ελληνοκουβανικός Σύνδεσμος Θεσσαλονίκης: Αλληλεγγύη στο λαό των ΗΠΑ, ενάντια στο ρατσισμό και την καταστολή!

Σε ανα­κοί­νω­ση που εξέ­δω­σε ο Ελλη­νο­κου­βα­νι­κός Σύν­δε­σμος Φιλί­ας και Αλλη­λεγ­γύ­ης Θεσ­σα­λο­νί­κης τονί­ζει: «Ο Ελλη­νο­κου­βα­νι­κός Σύν­δε­σμος Φιλί­ας και Αλλη­λεγ­γύ­ης Θεσ­σα­λο­νί­κης εκφράζει…

Διεθνή
Οι διαδηλώσεις συνεχίζονται στις ΗΠΑ, παρά τις απειλές Τραμπ

Με αμεί­ω­τη έντα­ση και συνε­χώς ογκού­με­νες συνε­χί­ζο­νται για ένα­τη ημέ­ρα οι δια­δη­λώ­σεις στις ΗΠΑ. Χιλιά­δες Αμε­ρι­κα­νοί, αψη­φώ­ντας τις απα­γο­ρεύ­σεις στην κυκλοφορία,…

Διεθνή
ΗΠΑ: «Aυτό είναι το πρόσωπο της δημοκρατίας» — 1.600 στρατιώτες στην Ουάσινγκτον

Εκα­το­ντά­δες άνθρω­ποι που είχαν συγκε­ντρω­θεί έξω από τον Λευ­κό Οίκο στην Ουά­σινγ­κτον αψή­φη­σαν ξανά τη νυχτε­ρι­νή απα­γό­ρευ­ση κυκλο­φο­ρί­ας που επιβλήθηκε…

Διεθνή
Δολοφονία Τζορτζ Φλόιντ: «Ανθρωποκτονία» ο θάνατος του Τζορτζ Φλόιντ — Με στρατό απειλεί ο Τραμπ ‑Κι άλλος νεκρός από αστυνομικά πυρά

Συνε­χί­ζο­νται οι δια­δη­λώ­σεις ενα­ντί­ον του ρατσι­σμού και οι ταρα­χές συγκλο­νί­ζουν τις ΗΠΑ απ’ άκρου σ’ άκρο, με τις αρχές σε…

Επικαιρότητα
«Ο καπιταλισμός μας φέρνει ασφυξία»: Κινητοποίηση της ΚΝΕ σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη για τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ

«Καπι­τα­λι­σμός σημαί­νει: “Δεν μπο­ρώ να ανα­πνεύ­σω”». Το σύν­θη­μα αυτό σχη­μά­τι­σαν μέλη της ΚΝΕ έξω από την Αμε­ρι­κά­νι­κη Πρε­σβεία, στο πλαί­σιο της παρά­στα­σης διαμαρτυρίας…