Περιήγηση: Υπόθεση Τζορτζ Φλόιντ

Επικαιρότητα
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ: Ενώνουμε τη φωνή μας με τον αμερικανικό λαό που κινητοποιείται για να μπορέσει να ανασάνει

Για τις κινη­το­ποι­ή­σεις στις ΗΠΑ για το θάνα­το του Αφρο­α­με­ρι­κα­νού, ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημή­τρης Κου­τσού­μπας, έκα­νε την ακόλουθη…

Διεθνή
Υπόθεση Τζορτζ Φλόιντ: Εντείνεται η καταστολή — Δύο νέοι νεκροί σε Μινέαπολη και Ινδιανάπολη

Υπό­θε­ση Τζορτζ Φλόιντ: Ένας επι­πλέ­ον νεκρός στις δια­δη­λώ­σεις στην Ινδια­νά­πο­λη των ΗΠΑ, μετα­δί­δει το CNN. Το αμε­ρι­κα­νι­κό ειδη­σε­ο­γρα­φι­κό πρα­κτο­ρείο, επικαλείται…