Περιήγηση: Υπόθεση Novartis

Πολιτική
Υπόθεση Novartis: Δεν δωροδοκήθηκαν πολιτικοί, σύμφωνα με το βούλευμα – Κακουργηματική δίωξη για όσους γιατρούς έλαβαν χρήματα

Κλεί­νει με βού­λευ­μα του Συμ­βου­λί­ου Πλημ­με­λειο­δι­κών το σκέ­λος του απο­κα­λού­με­νου «σκαν­δά­λου Novartis» που αφο­ρά τα στε­λέ­χη της εται­ρί­ας που είχαν…

Κοινωνία
Συνελήφθη προστατευόμενος μάρτυρας της υπόθεσης Novartis για απάτες

Σε εξέ­λι­ξη βρί­σκε­ται επι­χεί­ρη­ση του Τμή­μα­τος Προ­στα­σί­ας Περιου­σια­κών Δικαιω­μά­των της Διεύ­θυν­σης Ασφά­λειας Αττι­κής για την εξάρ­θρω­ση εγκλη­μα­τι­κής οργά­νω­σης, που εξαπατούσε…

Επικαιρότητα
Δ. Κουτσούμπας: Οι βαθύτερες αιτίες των σκανδάλων στο χώρο του φαρμάκου, βρίσκονται στο ότι αυτό είναι ιδιοκτησία ισχυρών επιχειρηματικών ομίλων

Ο γ.γ. της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημή­τρης Κου­τσού­μπας, στην ομι­λία του στη βου­λή σχε­τι­κά με την συγκρό­τη­ση προ­α­να­κρι­τι­κής επι­τρο­πής για…