Περιήγηση: υφυπουργός Παιδείας

Πολιτική
Προκλητικό «ξέπλυμα» των εγκληματιών φασιστών της Σταυρούπολης από τον υφυπουργό Παιδείας

Την κατά­πτυ­στη θεω­ρία των «δύο άκρων» και της εξί­σω­σης θύτη και θύμα­τος επα­νά­φε­ρε ο υφυ­πουρ­γός Παι­δεί­ας ‘Αγγε­λος Συρί­γος, σχο­λιά­ζο­ντας τα…