Περιήγηση: Φάνης Σπανός

Επικαιρότητα
Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φ. Σπανός: «Υπήρχε εντολή μη κατάσβεσης των πυρκαγιών στην Βόρεια Εύβοια»!!!

Σε σοβα­ρό­τα­τες καταγ­γελ­λί­ες προ­έ­βη ο Περι­φε­ρειάρ­χης Στε­ρέ­ας Ελλά­δας Φάνης Σπα­νός κατά την ειση­γη­τι­κή του ομι­λία στην έκτα­κτη και κατε­πεί­γου­σα συνεδρίαση…