Περιήγηση: Φάρμακο

Προτεινόμενο
Ελπίδες για θεραπεία του καρκίνου έδωσε δοκιμή «κοκτέιλ» φαρμάκων

Ελπί­δες για θερα­πεία του καρ­κί­νου έδω­σε «κοκτέιλ» φαρ­μά­κων το οποίο εξα­φά­νι­σε όγκους από κεφά­λι. Η δοκιμή-«ορόσημο» του κοκτέιλ ανο­σο­θε­ρα­πευ­τι­κών φαρ­μά­κων έγινε…

Διεθνή
Δοκιμάστηκε στην Αγγλία νέα θεραπεία αντισωμάτων για άτομα που έχουν ήδη εκτεθεί στον Covid-19

Επι­μέ­λεια Πάνος Αλε­πλιώ­της // Σύμ­φω­να με άρθρο του BBC News στις 25–12, δέκα άτο­μα έχουν δεχθεί αντι­σώ­μα­τα σαν μορ­φή προ­στα­σί­ας έκτα­κτης ανάγκης…

Διεθνή
Η Ρωσία ενέκρινε το πρώτο αντιικό φάρμακο κατά της Covid-19 — Θα πωλείται στα φαρμακεία με συνταγή

Η Ρωσία ενέ­κρι­νε το πρώ­το αντι­ι­κό φάρ­μα­κο κατά του νέου κορο­νοϊ­ού, με την ονο­μα­σία Coronavir, προ­ϊ­όν της ρωσι­κής φαρ­μα­κευ­τι­κής εταιρείας…

Προτεινόμενο
“Θετικά” τα αποτελέσματα κλινικής δοκιμής του φαρμάκου ρεμδεσιβίρη

Η αμε­ρι­κα­νι­κή φαρ­μα­κευ­τι­κή εται­ρεία Gilead ανα­κοί­νω­σε σήμε­ρα ότι το αντι­ι­ι­κό σκεύ­α­σμα ρεμ­δε­σι­βί­ρη είχε «θετι­κά» απο­τε­λέ­σμα­τα όταν χορη­γή­θη­κε σε ασθε­νείς με…

Προτεινόμενο
#Covid-19 — ΗΠΑ: Δοκιμάστηκε με επιτυχία σε πειραματόζωα και ανθρώπινα κύτταρα φάρμακο

Επι­στή­μο­νες στις ΗΠΑ ανα­κοί­νω­σαν ότι ανέ­πτυ­ξαν ένα νέο ευρέ­ος φάσμα­τος αντι­ι­κό φάρ­μα­κο σε μορ­φή χαπιού, με την προ­σω­ρι­νή ονο­μα­σία EIDD-2801,…