Περιήγηση: Φέλιξ Μέντελσον Μπαρντόλντι

Μουσική
Φέλιξ Μέντελσον — Μπαρντόλντι, από τις κορυφαίες μουσικές φυσιογνωμίες του 19ου αιώνα

Στις 4 Νοεμ­βρί­ου 1874 πεθαί­νει ο Φέλιξ Μέντελ­σον — Μπαρ­ντόλ­ντι. Γερ­μα­νός συν­θέ­της, διευ­θυ­ντής ορχή­στρας και οργα­νί­στας. γεν­νή­θη­κε στις 3 Φεβρουαρίου…