Περιήγηση: Φίλαθλοι ΑΕΚ

Ματιές στην Επικαιρότητα
«Αφήστε κάτω την ιστορική φανέλα της ΑΕΚ» (Επίσκεψη του πρέσβη των ΗΠΑ στο εργοτάξιο του γηπέδου)

Μεγά­λες αντι­δρά­σεις στους κόλ­πους των φιλά­θλων της ΑΕΚ έχει προ­κα­λέ­σει η επί­σκε­ψη του πρέ­σβη των ΗΠΑ Τζ. Πάιατ στο εργοτάξιο…