Περιήγηση: Φίλυρο Θεσσαλονίκης

Επικαιρότητα
Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη: Κλείνει δημοτικούς παιδικούς σταθμούς, απολύει εργαζόμενους, καλεί και την… Αστυνομία!!

Έντα­ση στο Δημαρ­χείο Πυλαί­ας — Χορ­τιά­τη στο Πανό­ρα­μα καθώς η διοί­κη­ση του δήμου κινη­το­ποί­η­σε την Αστυ­νο­μία για να εμπο­δί­σει διαμαρτυρία…

Επικαιρότητα
Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη: Κλείνει κι’ άλλος παιδικός σταθμός, απολύονται οι εργαζόμενοι!

Το κλεί­σι­μο ενός ακό­μη παι­δι­κού σταθ­μού, αυτήν τη φορά στο Φίλυ­ρο, καταγ­γέλ­λει σε ανα­κοί­νω­ση της η «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση Πυλαί­ας-Χορ­τιά­τη», επισημαίνοντας…