Περιήγηση: Φαήλος Κρανιδιώτης

Ατέχνως
Ακροδεξιές παρόλες

«Οι εργαζόμενοι οφείλουν πολύ περισσότερα στον Μεταξά πάρα στο ΚΚΕ…». Αυτό είναι το πρωτομαγιάτικο μήνυμα του ακροδεξιού Φ. Κρανιδιώτη, ο…