Περιήγηση: Φαίδρα Ζαμπαθά – Παγουλάτου

Πρόσωπα
Μιχαήλα Αβέρωφ

Γράφει η Φαίδρα Ζαμπαθά – Παγουλάτου // Μια Γυναίκα που διέθετε όλα τα κύρια χαρακτηριστικά της Ηπειρώτισσας, γενναιότητα, και θάρρος, δύναμη, πείσμα…