Περιήγηση: Φαίη Λιάρα

Ατέχνως
Υποκριτές

Γρά­φει η Φαίη Λιά­ρα // Μπή­καν οι μπουλ­ντό­ζες στο Ελλη­νι­κό. Χαρά μεγά­λη από την κυβέρ­νη­ση, ετοι­μά­ζε­ται η κιτς έμπνευ­ση των πολυτελών…