Περιήγηση: Φαρίντ Φερνάντες

Διεθνή
Πρέσβης Βενεζουέλας: Η μαζική μετανάστευση είναι εγγενές φαινόμενο στην αμερικανική ήπειρο, δεν αφορά μόνο τη Βενεζουέλα λόγω της κρίσης

Την αισιο­δο­ξία του για τη βελ­τί­ω­ση της κατά­στα­σης στη χώρα του εξέ­φρα­σε μιλώ­ντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρέ­σβης της Βενε­ζου­έ­λας στην…

Διεθνή
Πρέσβης Βενεζουέλας: Παρά το γεγονός ότι κάθε μέρα η Βενεζουέλα ακούγεται στον Τύπο, πολύ λίγοι αντιλαμβάνονται τι συμβαίνει στη χώρα μας

Για την εσω­τε­ρι­κή πολι­τι­κή και οικο­νο­μι­κή κατά­στα­ση της Βενε­ζου­έ­λας, αλλά και στον αντί­κτυ­πό που έχει στον υπό­λοι­πο κόσμο, μίλη­σε στο…