Περιήγηση: Φαρμακευτική κάνναβη

Επικαιρότητα
Ν|Σ για την «φαρμακευτική» κάνναβη: Με την πλήρη σύμπνοια ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ & ΠΑΣΟΚ|ΚΙΝΑΛ, αποποινικοποίηση χρήσης ζητούν οι επενδυτές!

Απο­κα­λυ­πτι­κή των προ­θέ­σε­ων της κυβέρ­νη­σης, του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και των επεν­δυ­τών η συζή­τη­ση Με την πλή­ρη σύμπνοια ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ και…

Υγεία
Η. Σιώρας: “Όχι” στην καλλιέργεια φαρμακευτικής κάνναβης

Την κατη­γο­ρη­μα­τι­κή του αντί­θε­ση στη δημιουρ­γία χώρων επο­πτευό­με­νης χρή­σης ναρ­κω­τι­κών, αλλά και στην καλ­λιέρ­γεια φαρ­μα­κευ­τι­κής κάν­να­βης, εκφρά­ζει σε συνέ­ντευ­ξη του…

Κοινωνία
ΙΣΑ, ΟΚΑΝΑ, ΚΕΘΕΑ: Η νομιμοποίηση της καλλιέργειας και της χορήγησης φαρμακευτικής κάνναβης οδηγεί σε αύξηση χρηστών

Ιατρι­κός Σύλ­λο­γος, ΟΚΑΝΑ και του ΚΕΘΕΑ εξέ­φρα­σαν τον προ­βλη­μα­τι­σμό και την έντο­νη ανη­συ­χία τους για τη νομι­μο­ποί­η­ση της καλ­λιέρ­γειας και της…