Περιήγηση: Φασίστες

Κοινωνία
ΚΝΕ: Ερωτηματικά για την «αθώωση» του φασίστα που συμμετείχε στην κατάληψη του ΕΠΑΛ Ευόσμου

«Η από­φα­ση του Τρι­με­λούς Πλημ­με­λειο­δι­κεί­ου Θεσ­σα­λο­νί­κης να κρί­νει “αθώο” τον 22χρονο (!) φασί­στα – μέλος της Εθνι­κι­στι­κής Νεο­λαί­ας Θεσ­σα­λο­νί­κης, που…

Επικαιρότητα
Χορτιάτης: Επίθεση στα γραφεία του ΚΚΕ από θρασύδειλα φασιστοειδή

Μια μέρα μετά την ολο­κλή­ρω­ση του επι­τυ­χη­μέ­νου Μαθη­τι­κού Φεστι­βάλ της ΚΝΕ που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε στην περιο­χή του Χορ­τιά­τη, ομά­δα φασι­στοει­δών έγραψε…

Επικαιρότητα
Καταγγελία: Φασίστες στοχοποιούν και εκφοβίζουν γιατρούς του νοσοκομείου «Παπαγεωργίου»

Την προ­σπά­θεια τρο­μο­κρά­τη­σης που δέχο­νται για­τροί του νοσο­κο­μεί­ου «Παπα­γε­ωρ­γί­ου» από τη φασι­στι­κή ομά­δα ΕΝΕΘ, καταγ­γέλ­λει η Ένω­ση Νοσο­κο­μεια­κών Ιατρών Θεσσαλονίκης…

Επικαιρότητα
ΚΚΕ: Ντράπηκε και η ντροπή σήμερα στη Βουλή με τα κόμματα του ΝΑΤΟϊκού τόξου να χειροκροτάνε τους ναζί του τάγματος Αζόφ

«Ντρά­πη­κε και η ντρο­πή σήμε­ρα στη Βου­λή και την ομι­λία Ζελέν­σκι, με τα κόμ­μα­τα του ΝΑΤΟϊ­κού τόξου να χει­ρο­κρο­τά­νε τους…