Περιήγηση: Φασισμός-Ναζισμός

Επικαιρότητα
“Ο Παύλος ζει, τσακίστε τους ναζί” — Δυνατά αντηχούν τα συνθήματα στην μεγάλη αντιφασιστική πορεία (ΒΙΝΤΕΟ-ΦΩΤΟ)

Χιλιά­δες άνθρω­ποι συγκε­ντρώ­θη­καν στο Κερα­τσί­νι, στο μνη­μεί­ου του Παύ­λου Φύσ­σα, για να τιμή­σουν τον αντι­φα­σί­στα μου­σι­κό που δολο­φο­νή­θη­κε από τους…

Απόψεις
Τον φασισμό βαθιά κατάλαβε τον, δεν θα πεθάνει στα δικαστήρια, τσάκισε τον!

Γρά­φει ο Νίκος Μότ­τας // Είναι σημα­ντι­κή και ιστο­ρι­κή, από κάθε άπο­ψη, η χθε­σι­νή από­φα­ση του δικα­στη­ρί­ου που κατα­δί­κα­σε τη ναζι­στι­κή-εγκλη­μα­τι­κή Χρυσή…