Περιήγηση: Φασισμός

Ματιές στην Επικαιρότητα
Αλεξανδρούπολη: Ο λαός του Έβρου να απομονώσει τους φασίστες – Σοβαρά ερωτήματα και από νέα βίντεο

Σε περι­πο­λί­ες για το κυνή­γι μετα­να­στών επι­δί­δο­νται τις τελευ­ταί­ες μέρες ομά­δες φασι­στοει­δών στη Θρά­κη, που στο­χο­ποιούν τους μετα­νά­στες ως υπεύθυνους…

Πολιτική
Βρήκε κενό του νόμου και ανακοίνωσε υποψηφιότητα στις εκλογές ο ναζί Κασιδιάρης;

Ο φασί­στας κατα­δι­σμέ­νος για συμ­με­το­χή σε εγκλη­μα­τι­κή οργά­νω­ση  Ηλί­ας Κασι­διά­ρης προ­σπα­θεί να εκμε­ταλ­λευ­τεί ένα κενό στη γραμ­μα­τι­κή δια­τύ­πω­ση του νόμου…

Επικαιρότητα
Άρειος Πάγος: Απαγορεύτηκε η συμμετοχή στις εκλογές στο φασιστικό μόρφωμα «Έλληνες» του Κασιδιάρη

Την απα­γό­ρευ­ση της συμ­με­το­χής στις εκλο­γές του φασι­στι­κού μορ­φώ­μα­τος «Έλλη­νες» του κατα­δι­κα­σμέ­νου, ναζι­στή εγκλη­μα­τία Ηλία Κασι­διά­ρη απο­φά­σι­σε ο Άρειος Πάγος.…

Πολιτική
Featured Video Play Icon
Κ. Παπασταύρου: Το πλαίσιο της ΕΕ που στηρίζουν τα άλλα κόμματα ανοίγει την επικίνδυνη λογική της εξίσωσης κομμουνισμού — ναζισμού

«Ο κ. Τζή­με­ρος είναι γνω­στός αντι­κομ­μου­νι­στής, γρα­φι­κός και δεν είναι η πρώ­τη φορά που στρέ­φε­ται ενά­ντια στο ΚΚΕ», σημεί­ω­σε ο…