Περιήγηση: Φατίχ Μεχμέτ Ματσόγλου

Συνεντεύξεις
Φατίχ Μεχμέτ Ματσόγλου: Ο Τούρκος αγωνιστής δήμαρχος του Ντερσίμ μιλά αποκλειστικά στο «Ατέχνως»

Στην Ελλά­δα βρέ­θη­κε ο αγω­νι­στής Τούρ­κος δήμαρ­χος Φατίχ Μεχ­μέτ Ματσό­γλου, με την ευκαι­ρία της προ­βο­λής δύο ντο­κι­μα­ντέρ για το Ντερσίμ.…

Εκδηλώσεις
Studio: Σήμερα η πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ «Από τη γη στον ουρανό» παρουσία του Ματσόγλου

Σήμε­ρα, Τετάρ­τη 18 Σεπτέμ­βρη, στις 19.30, στον κινη­μα­το­γρά­φο «Studio» (Σπάρ­της και Σταυ­ρο­πού­λου 33, πλα­τεία Αμε­ρι­κής), σε μια ενδια­φέ­ρου­σα εκδή­λω­ση, θα…

Επικαιρότητα
Μήνυμα προς τον Ελληνικό Λαό δήμαρχου 🚩Ντερσίμ Φατίχ Μέχμετ Ματσόγλου

Αγα­πη­τοί φίλοι, Είμαι πραγ­μα­τι­κά ενθου­σια­σμέ­νος και ανα­μέ­νω με ανυ­πο­μο­νη­σία το ταξί­δι μου στην Ελλά­δα! Είναι πραγ­μα­τι­κά μια πολύ όμορ­φη, μοναδική…

Διεθνή
«Για λόγους εθνικής ασφαλείας που δεν μπορούν να εξηγηθούν» καθυστερεί ο διορισμός του κομμουνιστή δημάρχου

Στον «αέρα» βρί­σκε­ται τυπι­κά ο διο­ρι­σμός του πρώ­του κομ­μου­νι­στή δημάρ­χου στην Τουρ­κία. Ο υπο­ψή­φιος του ΤΚΡ Φατίχ Μεχ­μέτ Ματσό­γλου ο…

Διεθνή
Επιτυχία του ΚΚ Τουρκίας στις εκλογές: Εκλέχθηκε ο πρώτος κομμουνιστής δήμαρχος στην πόλη Ντερσίμ!

Μια ιστο­ρι­κών δια­στά­σε­ων νίκη πέτυ­χε στις χθε­σι­νές τοπι­κές εκλο­γές το Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα Τουρ­κί­ας (TKP) καθώς στην πόλη Ντερ­σίμ εκλέ­χθη­κε ο…