Περιήγηση: Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα

Διεθνή
Ισπανία: Βεβήλωσαν με μία σβάστικα στο μέτωπο την προτομή του ποιητή Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα στη Γρανάδα

Το πρω­ϊ­νό της 1ης Μαΐ­ου επε­φύ­λασ­σε μία δυσά­ρε­στη έκπλη­ξη στους κατοί­κους της ισπα­νι­κής πόλης Γρα­νά­δα, καθώς αντί­κρι­σαν βεβη­λω­μέ­νο με μία…