Περιήγηση: Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα

Απόψεις
Ο «δικός» μας Μάνος

«Το μεγα­λείο δεν κλη­ρο­νο­μεί­ται» γρά­φει ο Στέ­λιος … “Μπο­ρεί να ακού­γε­ται «τ’ ακορ­ντε­όν» στις αμε­ρι­κά­νι­κες βάσεις; Το «Έχω ένα καφενέ»…

Εκδηλώσεις
Μια ξεχωριστή παράσταση στο Θέατρο Τέχνης, με πρωταγωνιστή το Λόρκα

Μια ξεχω­ρι­στή παρά­στα­ση με τίτλο «Duende» στο Θέα­τρο Τέχνης Καρό­λου Κουν Φρυ­νί­χου (Φρυ­νί­χου 14, Πλά­κα). Ο Στα­μά­της Κρα­ου­νά­κης μελο­ποιεί ποι­ή­μα­τα του Ισπα­νού ποιητή…

Ποίηση
«Είμαστε όλοι Λόρκα»

Παρου­σιά­ζει ο Ειρη­ναί­ος Μαρά­κης // Η δολο­φο­νία* του Ισπα­νού ποι­η­τή και θεα­τρι­κού συγ­γρα­φέα Φεδε­ρί­κο Γκαρ­θία Λόρ­κα απ’ τις φασι­στι­κές ορδές…