Περιήγηση: Φεστιβάλ Αθηνών

Θέατρο
Φεστιβάλ Αθηνών & Επιδαύρου: Διαδικτυακά η «Ορέστεια» του Αισχύλου σε σκηνοθεσία Γ. Χουβαρδά

Συμ­με­τέ­χο­ντας στην πρω­το­βου­λία του υπουρ­γεί­ου Πολιτισμού«Μένουμε σπί­τι με τον Πολι­τι­σμό» το Φεστι­βάλ Αθη­νών & Επι­δαύ­ρου συνε­χί­ζει να μοι­ρά­ζε­ται μαζί μας…