Περιήγηση: Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου

Κινηματογράφος
Με το «Σμύρνη μου αγαπημένη» ανοίγει το 7ο Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου στο Βερολίνο

Mε την ται­νία «Σμύρ­νη μου αγα­πη­μέ­νη», του Γρη­γό­ρη Καρα­ντι­νά­κη, σε διε­θνή πρε­μιέ­ρα, ετοι­μά­ζε­ται να σηκώ­σει αυλαία το 7ο Φεστι­βάλ Ελληνικού…