Περιήγηση: Φεστιβάλ Καννών

Πολιτισμός
Γκοντάρ για παρέμβαση Ζελένσκι: Οι Κάννες είναι ένα εργαλείο προπαγάνδας

Την παρέμ­βα­ση του Βολο­ντί­μιρ Ζελέν­σκι στο φεστι­βάλ κινη­μα­το­γρά­φου των Καν­νών σχο­λί­α­σε σκω­πτι­κά ο μεγά­λος σκη­νο­θέ­της Ζαν Λικ Γκο­ντάρ. Ο Ζελένσκι…

Κινηματογράφος
Φεστιβάλ Καννών: Τον Χρυσό Φοίνικα για ταινία μικρού μήκους ο Βασίλης Κεκάτος

Το οικο­γε­νεια­κό δρά­μα “Parasite” του Νοτιο­κο­ρε­ά­τη Μπονγκ Τζουν-χο, που παρου­σιά­ζει τη βία των κοι­νω­νι­κών ανι­σο­τή­των, τιμή­θη­κε με τον Χρυ­σό Φοίνικα…