Περιήγηση: Φιλανθρωπία

Διεθνή
Μήπως κρυώνεις; Πάρε από την σακούλα μπουφάν, μπλούζα, χοντρές κάλτσες και εσώρουχα

Γρά­φει ο Πάνος Αλε­πλιώ­της // Αυτά γρά­φει το σημεί­ω­μα που είναι κολ­λη­μέ­νο στην κρε­μα­σμέ­νη από το δέντρο σακού­λα. «Μια πολύ καλή πρω­το­βου­λία”, λένε…

Τεκμήρια
«Η αστική φιλανθρωπία μέθοδος ταπείνωσης και διαφθοράς»: Ένα επίκαιρο Χριστουγεννιάτικο άρθρο του… 1935!

Επι­μέ­λεια Αλέ­κος Χατζη­κώ­στας // Χαρα­κτη­ρι­στι­κό της εορ­τα­στι­κής περιό­δου για μία ακό­μη χρο­νιά είναι η διορ­γά­νω­ση από σει­ρά «κοι­νω­νι­κούς φορείς»…