Περιήγηση: Φιλαρμόνια Ορχήστρα Αθηνών

Εκδηλώσεις
Η Φιλαρμόνια Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο Μουσικής με έργα Νίκου Σκαλκώτα

Την Τρί­τη 13 Φλεβάρη,στις 20.30, στην Αίθου­σα «Χρή­στος Λαμπρά­κης», στο Μέγα­ρο Μου­σι­κής Αθη­νών θα παρου­σια­στούν από τη Φιλαρ­μό­νια Ορχή­στρα Αθη­νών δύο θεω­ρού­με­να χαμέ­να έργα του…