Περιήγηση: Φιλιππίνες

Διεθνή
Πρόεδρος των Φιλιππίνων: Η Ε.Ε. κρατά για λογαριασμό της εμβόλια που προορίζονται για φτωχές χώρες

Ενδει­κτι­κό της αντι­πα­ρά­θε­σης που έχει ξεσπά­σει μετα­ξύ ιμπε­ρια­λι­στι­κών ενώ­σε­ων, αστι­κών κυβερ­νή­σε­ων και φαρ­μα­κευ­τι­κών κολοσ­σών, με αφορ­μή το εμβό­λιο για τον…