Περιήγηση: Φιλιππίνες

Αθλητικά
Μουντομπάσκετ — Αποτελέσματα 2/9:  Κάποιοι εξασφάλισαν την πρόκριση και άλλοι μπήκαν σε περιπέτειες

Μου­ντο­μπά­σκετ:  Κάποιοι κάνα­νε περί­πα­το και πήραν την πρό­κρι­ση για τον επό­με­νο γύρο, η Κίνα όμως μπή­κε σε περι­πέ­τειες και παρό­τι διοργανώτρια…

Διεθνή
Υπηρέτριες, δούλες στις ορέξεις των αφεντικών, καταλήγουν στον καταψύκτη ή στην κρεμάλα…

Γρά­φει ο Πάνος Αλε­πλιώ­της //  Sarah Balabagan και Flor Contemplacion. Δύο νέες γυναί­κες, υπη­ρέ­τριες από τις Φιλιπ­πί­νες που αντι­στά­θη­καν στον Εργο­δό­τη- Αφε­ντι­κό τους…