Περιήγηση: Φιλορωσική συγκέντρωση

Επικαιρότητα
Σερβία: Μεγάλη διαδήλωση ακροδεξιών-εθνικιστών υπέρ της Ρωσίας στο Βελιγράδι

Μεγά­λη συγκέ­ντρω­ση εθνι­κι­στι­κών και ακρο­δε­ξιών οργα­νώ­σε­ων υπέρ της Ρωσί­ας πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε χθές Παρα­σκευή στο κέντρο του Βελι­γρα­δί­ου. Οι δια­δη­λω­τές, κρα­τώ­ντας ρωσικές,…

Διεθνή
Γερμανία: Απόπειρα της αστυνομίας της Φρανκφούρτης να ποινικοποιήσει την σημαία της ΕΣΣΔ

Με αφορ­μή τις πρό­σφα­τες δια­δη­λώ­σεις φιλο­ρώ­σων στην πόλη, η αστυ­νο­μία της Φραν­κφούρ­της προ­έ­βη σε μια ιδιαί­τε­ρα ανη­συ­χη­τι­κή ανάρ­τη­ση στα μέσα…

Επικαιρότητα
Καταγγελία για επιθέσεις σε φιλορώσους διαδηλωτές στην Αθήνα — Έρευνα διέταξε η ρωσική εισαγγελία

Επί­θε­ση από ομά­δα Ουκρα­νών και Γεωρ­για­νών καταγ­γέ­λουν πως έπε­σαν Ρώσοι και Έλλη­νες που συμ­με­τεί­χαν στην φιλο­ρω­σι­κή αυτο­κι­νη­το­πο­μπή στο κέντρο της…