Περιήγηση: Φοιτητικές εκλογές 2023

Επικαιρότητα
Σάρωσε η “Πανσπουδαστική ΚΣ” – 1η με άνοδο σε ψήφους και ποσοστά — Δείτε τα τελικά αποτελέσματα

Η σαρω­τι­κή νίκη της «Παν­σπου­δα­στι­κής ΚΣ», στις χθε­σι­νές φοι­τη­τι­κές εκλο­γές, για δεύ­τε­ρη συνε­χό­με­νη χρο­νιά, επι­βε­βαιώ­νε­ται και από τα νεό­τε­ρα _…

Επικαιρότητα
Η ΚΝΕ για τις φοιτητικές εκλογές: Το βήμα που έγινε να μετατραπεί σε άλμα στις βουλευτικές εκλογές, δυναμώνοντας το ΚΚΕ

Σε ανα­κοί­νω­σή του για τα τελι­κά απο­τε­λέ­σμα­τα των φοι­τη­τι­κών εκλο­γών, το Γρα­φεί­ου Τύπου του ΚΣ της ΚΝΕ, ανα­φέ­ρει: «Οι δεκάδες…

Κοινωνία
Φοιτητικές εκλογές 2023: Σάρωσε η «Πανσπουδαστική ΚΣ» – Ξανά 1η με άνοδο σε ψήφους και ποσοστό

Η σαρω­τι­κή νίκη της «Παν­σπου­δα­στι­κής ΚΣ», στις χθε­σι­νές φοι­τη­τι­κές εκλο­γές, για δεύ­τε­ρη συνε­χό­με­νη χρο­νιά, επι­βε­βαιώ­νε­ται και από τα νεό­τε­ρα απο­τε­λέ­σμα­τα. Δείτε…

Παιδεία
ΚΝΕ: «Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες γράφουν ιστορία! Η Πανσπουδαστική Κ.Σ. είναι ξανά 1η δύναμη πανελλαδικά!»

«Στις φοι­τη­τι­κές εκλο­γές, χιλιά­δες νέοι και νέες έστει­λαν μήνυ­μα ελπί­δας και αισιο­δο­ξί­ας με τη σαρω­τι­κή επι­κρά­τη­ση της Παν­σπου­δα­στι­κής! Με βάση…

Παιδεία
Φοιτητικές εκλογές: Σήμερα στέλνουν μήνυμα απόρριψης της κυβερνητικής πολιτικής με «Πανσπουδαστική» πρώτη ξανά

Σήμε­ρα τα βλέμ­μα­τα στρέ­φο­νται στους δεκά­δες χιλιά­δες φοι­τη­τές, που μιλούν με τη συμ­με­το­χή τους στις φοι­τη­τι­κές εκλο­γές που γίνο­νται στην…

Επικαιρότητα
Φοιτητικές Εκλογές 2023: Δεν θα περάσει το σχέδιο νοθείας της ΔΑΠ, τώρα είναι η ώρα των φοιτητών!

«Μηχα­νι­σμός νοθεί­ας, εξα­γο­ράς, βίας, απο­κλει­σμού άλλων παρα­τά­ξε­ων, ”μετεγ­γρα­φέ­ντων” και ”κατα­τα­κτή­ριων” επαγ­γελ­μα­τιών φοι­τη­τών. Αυτή είναι η ΔΑΠ-ΝΔΦ», καταγ­γέλ­λουν οι εκλεγ­μέ­νοι με…

Επικαιρότητα
Φοιτητικές εκλογές στις 10 Μάη η πρόταση της “Πανσπουδαστικής”: Καταγγέλλει την προσπάθεια της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ να μπλοκάρει τις εκλογές

Οι φοι­τη­τι­κές εκλο­γές να διε­ξα­χθούν την Τετάρ­τη 10 Μάη, ώστε όλοι οι φοι­τη­τές να μπο­ρούν να συμ­με­τά­σχουν, να εκφρα­στούν, να…