Περιήγηση: Φοιτητικό Φεστιβάλ ΚΝΕ

Επικαιρότητα
Σήμερα ξεκινά το Φοιτητικό Φεστιβάλ της ΚΝΕ στο ΑΠΘ — Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων

Σήμε­ρα Παρα­σκευή και αύριο Σάβ­βα­το στα γρα­σί­δια της Φιλο­σο­φι­κής Σχο­λής του ΑΠΘ θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί το Φοι­τη­τι­κό Φεστι­βάλ της ΚΝΕ με σύνθημα:…