Περιήγηση: Φορολογία

Πολιτική
Κυρ. Μητσοτάκης: Απαρέγκλιτη εφαρμογή της φοροληστείας με επιδόματα φτώχειας για τους πιο εξαθλιωμένους

Συνέ­χεια και έντα­ση της φορο­λε­η­λα­σί­ας του λαού, με «αντι­στάθ­μι­σμα» μέτρα-ψίχου­λα για τα πιο εξα­θλιω­μέ­να στρώ­μα­τα της κοι­νω­νί­ας από την αντιλαϊκή…

Πολιτική
«Πράσινος» ΕΝΦΙΑ

Ένα ασύλ­λη­πτο πακέ­το, που σε βάθος τετρα­ε­τί­ας θα ξεπε­ρά­σει πανευ­ρω­παϊ­κά το 1 τρισ. ευρώ, αμπα­λά­ρουν οι κυβερ­νή­σεις της ΕΕ για…

Επικαιρότητα
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ Επιβεβαιώνει τον άδικο και ταξικό χαρακτήρα του φορολογικού συστήματος

Ψηφί­ζε­ται σήμε­ρα στην Ολο­μέ­λεια της Βου­λής το λεγό­με­νο φορο­λο­γι­κό νομο­σχέ­διο της κυβέρ­νη­σης της ΝΔ, που φέρει τον τίτλο «Μεί­ω­ση ΕΝΦΙΑ…

Απόψεις
Η νόμιμη ληστεία

Γρά­φει ο Γιάν­νης Βεντού­ρας // Τώρα θα ανα­ρω­τη­θείς: Μα καλά, υπάρ­χει νόμι­μη και παρά­νο­μη ληστεία; Η ληστεία έτσι κι αλλιώς είναι ανήθικη…