Περιήγηση: Φορτηγό

Διεθνή
Βέλγιο: Είκοσι τρεις μετανάστες εντοπίστηκαν μέσα σε φορτηγό ψυγείο στο λιμάνι Ζεεμπρούγκ

Είκο­σι τρεις μετα­νά­στες που φέρε­ται να προ­έρ­χο­νται από την Ερυ­θραία και επι­δί­ω­καν να φτά­σουν στο Ηνω­μέ­νο Βασί­λειο εντο­πί­στη­καν σήμε­ρα το…

Διεθνή
Γαλλία: Τριάντα ένας Πακιστανοί βρέθηκαν κρυμμένοι μέσα σε φορτηγό

Τριά­ντα ένας Πακι­στα­νοί βρέ­θη­καν κρυμ­μέ­νοι μέσα σε φορ­τη­γό χθες, Παρα­σκευή, κατά τη διάρ­κεια ελέγ­χου σε αυτο­κι­νη­τό­δρο­μο της νοτιο­α­να­το­λι­κής Γαλ­λί­ας, κοντά…