Περιήγηση: Φούρνοι

Κοινωνία
Ανοιχτές οι λαϊκές αγορές και την Καθαρά Δευτέρα — Όλο το βράδυ ανοικτή η Αγορά του Καταναλωτή στου Ρέντη

Όπως κάθε χρό­νο έτσι και φέτος κανο­νι­κά θα λει­τουρ­γή­σουν οι λαϊ­κές αγο­ρές ανή­με­ρα της Καθα­ράς Δευ­τέ­ρας ενώ οι πολί­τες θα…